Marknad

Marknadsfrågor startar med förståelse för kundens affär.
Vart, hur och när ska marknadsföring ske..?

Strategi

Hur jobbar ni med sociala medier, PR och andra möjligheter? Vår erfarenhet av strategier från både nationella och lokala varumärken är lång.

Analys

Mediauppföljning – vi ställer stora krav på mätbarhet av våra leverantörer.
Marknadsundersökningar lokalt, regionalt och nationellt.

Media

Vi jobbar helt kanaloberoende med fokus på kundens bästa affär.
Vi gör affärer med alla medieslag – vi vet vad som ger bäst effekt till dig.

OM OSS

Vi är en fullservice och kanaloberoende mediebyrå, som jobbar med full transparens med sikte på kundens bästa effekt i vår analys, rådgivning och mediaköp. Vi ingår som den enda byrån i Östergötland av totalt 30 byråer som medlem i Sveriges Mediebyråer.

Vi är medlem i Sveriges Mediebyråer

Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening vars syfte är att tillvara ta sina medlemmars (mediebyråernas) intresse, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik.

KONTAKTA OSS